• Stranicu
 • Google
Europska komisija u Bosni i Hercegovini

Projekt financira
Europska unija

Gen d.o.o.

Gen d.o.o.

Kratak opis

Proizvodnja biljnih dodataka prehrani i kozmetičkih proizvoda

Gen d.o.o.

Osnovni podaci

  • OIB: 90803403152
  • Direktor: Mirjana Malogorski
  • Osoba za kontakt: Mirjana Malogorski
  • Telefon: 044/720-166

Opis

Uzgoj i sakupljanje samoniklog bilja te proizvodnja biljnih dodataka prehrani i kozmetičkih proizvoda

 • Copyright © Agromap.net. Sva prava pridržana.
 • Developed by TRING d.o.o.
 • Ova web stranica je nastala uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče i Općine Majur
  i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.